Kart over tomtene og priser

Kart og priser

Kart over tomtene

Våre tomter er fra nr 58 til nr 67

Tomtepriser

Tomt nr 58 

900 000 NOK

Tomt nr 59 

950 000 NOK

Tomt nr 60 

950 000 NOK

Tomt nr 61

SOLGT

Tomt nr 62

950 000 NOK

Tomt nr 63 

SOLGT 

Tomt nr 64

770 000 NOK

Tomt nr 65

770 000 NOK

Tomt nr 66

790 000 NOK

Tomt nr 67

770 000 NOK

Dette er inkludert i prisen

Inkludert:

 • Strøm til tomtegrense.
 • 40.000 i aksje til Fagerhøy Hytteservice som betyr tilknytning VA til tomtegrense.
 • Ca. 16.000 kr fradelingsgebyr og tinglysning.
 • 7500 kr i engangsbeløp til Søre-Lia Seterveg.

Tillegg i prisen

 • Kvernpumpestasjon til avløpssystemet koster for tiden ca. 80 000,-  (Dette er hytteeiers eiendom.) Det vil variere fra hytte til hytte, og ulike lengder fra eiendomsgrense inn til hytteveggen.

Årlige utgifter

 • Brukeravgift vann/avløp ca. 7000 kr + årsavgift 1000 kr + mva til Fagerhøy Hytteservice.
 • Veiavgift i 2020: 1275 kr + 850 kr for vinterkort til Søre-Lia Seterveg.
 • Fagerhøy Vel i 2020: 1000 kr for langrennsløyper, stier og trivselstiltak.
 • Brøyting til hytta: For tiden er det Lia Hytte- og Bygdeservice som brøyter seterveien og hyttefeltet. Ta kontakt med de for mer informasjon.

Kommunale utgifter er for tiden pr. mars 2021

 • Renovasjon er kategori 3.
 • Eiendomsskatt: 3,8 promille